VÁŠstabilnípartner

personálníagentura

BESTJOB, s.r.o.

Působíme na českém trhu práce již od roku 2009. Cílem společnosti je nejen kvalitně a pružně uspokojit potřeby našich obchodních partnerů, ale také individuálně a profesionálně přistupovat k uchazečům o zaměstnání. Naši kandidáti nejsou jen životopisy v databázi, ale především jedinečné osobnosti a partneři při pohovorech.

Činnost společnosti BESTJOB s.r.o. je schválena a doporučena MPSV ČR.

Personální poradenství

Naši odborní poradci Vám pomohou sestavit inzerát tak, aby se maximálně zvýšila efektivita ohlasů. S námi docílíte snížení ceny inzerátů oproti standardním cenám jednotlivých serverů v průměru o 50 %.

Inzerát je vystaven pod naší hlavičkou a tím je zachována maximální diskrétnost Vaší společnosti. Jednou týdně jsou prezentovány reporty ze všech inzertních zdrojů, ve kterých jsou statistiky počtu shlédnutí inzerátů, odpovědí na inzerci a následně zpracovaných kandidátů.

Předvýběr nejčastěji doplňuje službu inzerce o zpracování příchozích ohlasů z inzerujících pozic. Po prvotní selekci životopisů je s vybranými kandidáty veden krátký pohovor po telefonu, neboli pre-screening.

Během tohoto rozhovoru je možné prověřit např. jazykové znalosti kandidáta, reakce na modelovou situaci, požadované mzdové ohodnocení či možnosti nástupu. Zpracované profily včetně doplňujících informací ve formě reportu jsou následně prezentovány u klienta, který si již sám vybírá, jaké uchazeče pozve k osobnímu jednání.

Vyhledávání

K vyhledávání uchazečů používáme kombinaci různých zdrojů, včetně naší vlastní široké databáze, která je výsledkem mnohaletého působení společnosti. Nově zavedený IS nám umožňuje elektronicky, rychle a efektivně v naší databázi vyhledávat a zároveň evidovat kompletní průběh náboru. Dalšími zdroji náboru je široká inzerce na internetu, v novinách, na odborných konferencích a publikování v odborně zaměřených periodikách atd.

Výběr, hodnocení a prezentace uchazečů

Samotný výběr pak probíhá nejdříve prvotní selekcí životopisů a následně formou osobního pohovoru s kandidátem a naším odborně vyškoleným personalistou. Během pohovoru je kandidát seznámen s informacemi o hledané pozici i o klientovi. Kandidáti jsou dle profesního zaměření různě testováni. Náročnější testy kvalifikace jsou na osobní domluvě s klientem. Pokud kandidáti splní požadavky a na pohovoru zaujmou, jsou jejich profily prezentovány u klienta v plné podobě. Životopisy jsou strukturované, obsahují podrobnou pracovní náplň i důvody odchodu. Do životopisu vždy doplňujeme krátké shrnutí z osobního pohovoru, jak na nás uchazeč působil a jaké jsou nejen jeho odborné zkušenosti, ale i osobností předpoklady.

Průběh náboru, nástup uchazeče

Z prezentovaných životopisů si vybere klient ty, které budou nejvíce vyhovovat představám, a my následně domluvíme osobní schůzky s uchazeči. Výběr místa konání schůzek je jen na klientovi, mohou probíhat v centrále ALP consulting, u klienta nebo na neutrální půdě. Po schůzkách zjišťujeme zpětné vazby a po domluvě je prezentujeme. Pokud se s uchazečem domluvíte na spolupráci, finanční plnění za získaného kandidáta nastává až v den nástupu do zaměstnání nebo v den začátku jiného pracovně-právního vztahu.

Dlouhodobá spolupráce

Spolupráci při výběru zaměstnanců zajišťujeme pro každou společnost individuálně, podle jejich potřeb a přání. U nového klienta nejdříve nezávazně prezentujeme anonymní životopisy a pak podle zájmu přistupujeme k dalším krokům. Po celou dobu spolupráce o Vás bude pečovat určený konzultant, který bude přesně znát potřeby a představy Vaší firmy. Cílem je, aby konzultant znal přesně prostředí Vaší společnosti a mohl o to kvalifikovaněji pro Vás vybírat zaměstnance. Před výběrem na konkrétní pozice upřednostňujeme osobní setkání u klienta, abychom si mohli lépe ujasnit veškeré podrobnosti. Filozofie naší společnosti je založená na dlouhodobé spolupráci, vzájemné důvěře a respektu.

Zadání

Klíčové pro adekvátní zpracování auditu je zadání a představy klienta o přínosu auditu. Klient, který audit zadává, si musí ujasnit několik základních informací:

 • Co má být předmětem auditu? (celá společnost, stávající nebo nové oddělení a jeho začlenění do organizační struktury)
 • Co je cílem auditu, proč má být audit prováděn?
 • Co má být výstupem auditu, komu bude výstup určen?

Průběh auditu

Na auditu pracuje projektový tým s projektovým manažerem. Každá společnost vyžaduje individuální a odlišný přístup a tým je proto sestaven dle potřeb klienta a dle rozsahu auditu. Délka trvání auditu je také určena dle rozsahu a hloubky auditu a dle možností klienta.

Výstupy

Výstupy jsou zpracovány po ukončení auditu a jsou s klientem konzultovány. Dílčí výstupy jsou předkládány a projednávány i během auditu. Závěrem auditu je doporučení pro klienta, které zodpovídá otázky stanovené v zadání.

Poradenství při organizačních změnách:

 • Způsob a počty pracovních pozic dotčených organizační změnou
 • Poradenství při výběru zaměstnanců, kterých se dotkne organizační změna
 • Stanovení správného termínu organizační změny
 • Provázanost termínu organizační změny na ukončení pracovního poměru

Program outplacement pro manažery, kteří budou s organizační změnou seznamovat zaměstnance:

 • Princip, význam a přínos outplacementu
 • Řešení krizových situací, zvládání emocí
 • Manažerská práce se zaměstnanci, jich se organizační změna nedotýká

Program outplacement pro propouštěné zaměstnance:

Skupinový outplacement (hlavní zásady chování při ztrátě zaměstnání, principy a metody hledání práce, stanovení profesního cíle, sestavení životopisu a motivačního dopisu, přehled internetových portálů, spolupráce s Úřady práce, rekvalifikační programy, příprava na pohovor, zvládání emocí v těžké životní situaci).

Individuální outplacement (psychologická podpora, znovunalezení sebejistoty, odbourání frustrace a negativních emocí, individuální rozbor profesního životopisu, orientace na pracovním trhu, nástin dalších profesních možností, komunikační a vyjednávací dovednosti, sebeprezentace při výběrových řízeních, podpora při sestavování plánu dalšího rozvoje).

S naší podporou máte jistotu, že je organizační změna dobře připravena, management si ví rady s obtížnou situací a odcházející zaměstnanci dostanou potřebnou podporu.

Dobře provedený outplacement podporuje firemní kulturu a růst loajality zaměstnanců.

Personální audit

V případě otevření nové pobočky by měl audit pomoci k přesné specifikaci firemního uspořádání, organizační struktuře a jednotlivých kompetencí pracovníků.

Inzerce, předvýběr

Na jednotlivé pozice jsou odbornými pracovníky sestaveny popisy pozic. Následuje zpracování inzerátů a jejich optimalizace, aby byly reakce maximálně efektivní.

Nábor

Náborový proces je složen ze zpracování reakcí a především z aktivního vyhledávání v obsáhlé interní databázi uchazečů. Vyhledávání interní je kombinováno s vyhledáváním v externích databázích všech partnerských pracovních serverů.

Návrh postupu

Zmapování současného stavu personalistiky (pracovní smlouvy, postupy, vnitřní směrnice a pravidla personální práce) popsání celé situace pro vedení společnosti, návrhy na řešení.

1. etapa

 • pracovně právní administrace (kontrola, návrh změn, řešení souladu s pracovním právem)
 • optimalizace personálních procesů
 • základní personální controlling
 • návrh a realizace nového mzdového systému
 • návrh benefitového systému
 • podpora stabilizace zaměstnanců

2. etapa

 • náborové procesy (vlastní zabezpečení, externí zabezpečení, AC)
 • systém práce s novými zaměstnanci
 • organizační změny

3. etapa

 • systém hodnocení zaměstnanců (příprava, systém hodnocení bude přizpůsoben společnosti a připraven individuálně pro jednotlivé kategorie zaměstnanců, komunikace dovnitř společnosti, příprava, hodnotitelů)
 • vzdělávání
 • kariérní mapy

Celkový návrh i jednotlivé etapy jsou připraveny bez znalosti konkrétního prostředí a současné situace ve společnosti. Po dohodě s vedením společnosti bude připraven konkrétní návrh, který bude přizpůsoben společnosti a bude akceptovat nejen aktuální situaci, ale především představu vedení společnosti o dalším rozvoji práce v oblasti lidských zdrojů.

Poradenství v oblasti lidských zdrojů včetně pracovního práva bude probíhat průběžně po celou dobu spolupráce jako on-line podpora nebo osobně na místě.

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Jestliže se rozhodnete využít našich služeb, získáte profesionálního partnera v oblasti lidských zdrojů, které jsou pro fungující zdravou firmu klíčové. Mezi naše dlouholeté klienty patří mnoho významných společností, menších, větších i mezinárodních korporací, které jsou na náš profesionální a kvalitní přístup již mnoho let zvyklé.

 

Pokud máte zájem o spolupráci při náboru kontaktujte nás na emailu bestjob@post.cz. Naši konzultant i se Vám obratem ozvou, potvrdí její přijetí a domluví další postup a podrobnosti.

 

Detaily jednotlivých služeb můžete prostudovat v záložce o Personálním poradenství.

Hledáte zaměstnance

budete O NICH vědět jako první

PRO UCHAZEČE

Ať už Vás k hledání nové práce přiměl jakýkoliv důvod, rádi Vám v hledání pomůžeme a poradíme.
Váš profil posoudí profesionální personalisté a navrhnou Vám odpovídající uplatnění. Ke kvalitnímu posouzení je potřeba kromě Vašeho CV i další doplňující informace. Ty prosím doplňte do dotazníku pro uchazeče. Naši personalisté se s odpovědí ozvou do tří dnů.

 

 • Uvažujete o změně zaměstnání nebo o úplné změně profese?
 • Jste právě bez práce a nedaří se Vám nalézt odpovídající uplatnění?
 • Chybí Vám uznání a chcete se více seberealizovat?

 

Naší hlavní zásadou je individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho osobním přáním a požadavkům. Jen na Vás záleží, jakou formou a jak dlouho bude probíhat Vaše spolupráce s námi.

 

Nabízíme Vám individuální pomoc při řešení Vaší situace:

 • pomůžeme specifikovat nové zaměstnání, pokud nemáte vyhraněnou představu
 • doporučíme nabídky zaměstnání, které odpovídají Vašemu cíli
 • domluvíme pohovory ve firmách, které nabízejí pracovní místa vhodná pro Vás
 • zaručíme plnou pracovně právní podporu a konzultace v oblasti pracovního práva
 • poradíme ohledně Vašeho vystupování a prezentace při pohovorech, výběru oblečení
 • umožníme dlouhodobou spolupráci s otevřenou cestou k dalšímu kariérnímu růstu

Hledáte zaměstnání

budete O NABÍDKÁCH vědět jako první

PIŠTE NONSTOP

bestjob@post.cz

Volejte po-pá 8-16

+420 774 617 030

Najdete nás 8-12 a dále dle tel. hodiny

Ruská 599, Jičín