BESTJOB s.r.o.
Tylova ul. 90
506 01 Jičín
www.bjob.cz

Personální poradenství

V oblasti personální poradenství nabízíme našim klientům spolupráci v několika podobách:

Inzerce

Jedná se o nový způsob spolupráce využívaný především při náboru na nižší a střední pozice. Výhodou je možnost přesné kontroly nákladů na náborovou kampaň a výběr z většího počtu uchazečů.

Více informací

Předvýběr

Předvýběr nejčastěji doplňuje službu inzerce o zpracování příchozích ohlasů z inzerujících pozic. Po prvotní selekci životopisů je s vybranými kandidáty veden krátký pohovor po telefonu, neboli pre-screening.

Více informací

Klasický recruitment

Nejrozšířenější forma spolupráce, vhodná pro obsazování středních i vyšších pozic. Výhodou je spolupráce, která probíhá zdarma a nezávazně až do výběru a nástupu doporučeného kandidáta.

Více informací

Personální audit

Personální audit je vhodný především pro zlepšení interních procesů a pro větší přehled v oblasti lidských zdrojů dané společnosti. Externí personální audit by měl pomoci odkrýt nedostatky a navrhnout možná řešení organizační struktury.

Více informací

Outplacement

V období změn a častých reorganizací nabízí naše společnost komplexní program poradenství při organizačních změnách formou OUTPLACEMENTU.

Více informací

Kompletní outsourcing HR

Pro naše významné klienty jsme schopni zpracovat externě kompletní služby v oblasti HR: od auditu, přes inzerci, předvýběr a nábor, až po zpracování mzdového účetnictví a všech ze zákona daných povinností. Tato služba je vhodná i pro společnosti, které v ČR plánují otevírat novou pobočku.

Více informací

Podpora personalistiky

Pro naše významné klienty připravíme projekt externí podpory personalistiky a s tím souvisejících procesů.

Více informací